Trzy filary

Horyzont Europa składa się z trzech filarów:

  1. Doskonała baza naukowa- budżet: 25 mld euro

Ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.

 

  1. Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa- budżet: 53,5 mld euro

Drugim filarem programu Horyzont Europa są badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez obszary tematyczne (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań.

 

II filar obejmuje następujące klastry tematyczne:

  • Zdrowie
  • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
  • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
  • Klimat, energia, mobilność
  • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

 

  1. Innowacyjna Europa- budżet: 13,6 mld euro

Europa musi wykorzystać swoją naukę, innowacyjne MŚP i start-upy, aby konkurować na światowych rynkach coraz bardziej definiowanych przez nowe technologie.

 

Poza tym 3,4 mld euro przeznaczono na Rozszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, z czego 3 mld na rozszerzanie uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości oraz 0,4 mld na zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.